©2002, 2004, 2010, 2012-2023
ДОМ.БГ България ЕООД
Всички права запазени.
 www.dom.bg | промоции | контакти | тел. 0800.11.100 |
Условия за хостинг услуги

По време на предоставянето на хостинг услуги на нашите клиенти, имайки предвид, че един сървър се използва от няколко клиенти, се налага спазването на ред правила, някои от които са изброени по-долу.

Ние ще полагаме необходимите грижи за нормалното функциониране на всички предоставяни услуги.

Ние ще отговаряме на всички въпроси и ще оказваме помощ при възникване на проблем у всеки клиент, касаещ работата на сървърите.

Ние ще информираме даден клиент при надхвърляне на лимитите за определен хостинг план, без да прекъсваме работата на хостинг услугите до 7 дни, предоставяйки възможност за преминаване в следващ по лимит хостинг план.

Ние ще информираме даден клиент при изтичане на срока на валидност, без да прекъсваме работата на хостинг услугите до 7 дни, предоставяйки възможност за удължаване на срока на валидност.

Ние не носим отговорност за информацията, публикувана в пространството на нашите сървъри, заделено за клиенти.

Ние не носим отговорност в случай на загуба на информация по каквато и да е причина.

Ние не носим отговорност в случай на налучкване на пароли на клиенти, неоторизиран достъп от трети лица, промяна на сайт и др., като предприемаме мерки информацията да е достатъчно защитена, а предоставяме тази информация само на оторизирания за това собственик. За предпочитане е да се използват по-сложни пароли за достъп.

Забранено е публикуването на материали и връзки към трети сайтове, свързани с порнография, хакерска информация, съдържание без авторско право (MP3, видео, аудио, текст), терористични заплахи и всякакви други материали, забранени от Закона.

При използване на системните ресурси на даден сървър важи правилото за равномерно разпределение, т.е. всеки клиент не трябва да надвишава значително средното ниво на използване на ресурсите спрямо потребителите на даден сървър. В такива случаи ще бъдат предриемани мерки за спиране на тези програми, причиняващи това (обикновено чат програми, ботове, автоматизиран софтуер, лошо проектирани програми или програми с грешки).

Забранено е изпращането на "СПАМ" (ненормален брой имейл съобщения до получатели, които не са изразили предварително желание за получаване на такива).

Ние по всяко време можем да променяме и допълваме тези условия по наше усмотрение.

Тези условия не изчерпват всички ограничения и при необходимост от мерки за запазване на работата на всички услуги, такива ще бъдат предприемани, за което даден клиент ще бъде уведомяван.

При нарушение на тези условия, при произволни действия, които са в разрез със Закона, при действия за които преценим, че застрашават нормалната работа на всички услуги на даден сървър, ние си запазваме правото да прекратяваме незабавно определени услуги, да премахваме определени материали, да информираме определени органи за предприемане на допълнителни мерки.

Сътрудничим си със сектор "Компютърни престъпления и интелектуална собственост" към ГДБОП за случаи на незаконна дейност в Интернет. В случай на нарушения на Закона или разследване за такива, ще предоставяме цялата налична информация за даден случай.


  • Карта на сайта

Начало
Регистрация на домейн
Подновяване на домейн
Управление на домейн
Прехвърляне на домейн
Регистрация на едро
Забравена парола за домейн
Цени и отстъпки за домейни
Условия за регистрация
WHOIS


Издаване на SSL сертификати
Цени на SSL сертификатиСметка за ДАКСИ
Заявка и цени за хостинг
Подновяване на хостинг
Управление на хостинг
Безплатни услуги
Забравена парола за хостинг
Условия за хостинг
Проверка на хостинг


Регистрация на риселъри
Управление на риселър сметка
Приходи на риселър
Връзки и банери
Забравена парола за риселъри
Условия за риселъри
Проформа фактура
Забавено плащане


Промоции
Спечелете домейн
$2.00 отсъпка при трансфер
15.00 лева безплатно


Новини
Въпроси
Клиенти
Контакти


SSL сървър