©2002, 2004, 2010, 2012-2023
ДОМ.БГ България ЕООД
Всички права запазени.
 www.dom.bg | промоции | контакти | тел. 0800.11.100 |
Прехвърлете домейн при нас безплатно!

Ако имате регистриран домейн при друг регистратор и не сте доволни от услугата, или цената която плащате на година е по-висока, или променянето на информацията за домейна е неудобно и искате да се възползвате от нашата функционалност за онлайн промяна в реално време, имате възможност да преместите вашият домейн при нас безплатно, без да губите оставащия период на валидност!

Въведете съществуващ домейн
Домейн:  
 пример: bulgaria.com или ime.familia.name

Ако желаете да регистрирате нов домейн, моля продължете тук.

Услугата по преместване на домейн от друг регистратор при нас е безплатна. След преместването срокът на валидност ще бъде удължен с 1 година, при същите цени като за регистрация на нов домейн. Ако днешната дата е 1 декември 2023 година, а срокът на валидност преди преместването е 1 октомври 2024 година, след преместването днес, той ще бъде 1 октомври 2025 година. Това не важи само за .DE домейните, при тях периодът на валидност след трансфера е 1 година от датата на трансфера.

Трябва да имате достъп до имейл на лицето за административни контакти! На този имейл адрес ще бъде изпратен имейл за потвърждение, за да се осигури съгласието на сегашния собственик за трансфера. Възможно е и старият регистратор да изпрати втори имейл за потвърждение.

Преместването е невъзможно в някои случаи (тогава трябва първо да уредите вазимоотношенията си със стария регистратор, а след това да преместите домейна при нас):

1. Ако срокът на валидност е изтекъл. В този случай регистраторът очаква да се издължите за следващата година и няма да позволи преместване преди това.

2. Не се опивайте да премествате при нас домейни регистрирани безплатно. Вие не сте реални собственици на тези домейни, а регистраторите, които са ви ги регистрирали, разчитат на печалба от втората година.

3. Ако домейнът е "заключен" за трансфер. По принцип има възможост за това, затова бъдете сигурни, че в момента на заявката, домейнът не е в такова състояние при старият ви регистратор.

4. Ако домейнът е регистриран при друг регистратор преди по-малко от 60 дни. В този случай изчакайте да минат поне 60 дни от регистрацията и ще може да прехвърлите домейна при нас.


Специален случай: Ако вашият домейн е бил с изтекъл срок на валидност и сте го подновили при предишния регистратор, трябва да изчакате 45 дни от момента на невалидност преди да направите заявка за преместване, за да ви бъде добавена още една допълнителна година към срока на валидност. Например: ако срокът на валидност на вашият домейн е бил изтекъл на 15 октомври 2023 г. и сте го подновили на 15 ноември 2023 г. (т.е. станал е валиден до 15 октомври 2024 г.), изчакайте още 15 дни (общо 45 след 15 октомври 2023 г.) за да ви бъде добавена още една година към срока на валидност - до 15 октомври 2025 г.  • Карта на сайта

Начало
Регистрация на домейн
Подновяване на домейн
Управление на домейн
Прехвърляне на домейн
Регистрация на едро
Забравена парола за домейн
Цени и отстъпки за домейни
Условия за регистрация
WHOIS


Издаване на SSL сертификати
Цени на SSL сертификатиСметка за ДАКСИ
Заявка и цени за хостинг
Подновяване на хостинг
Управление на хостинг
Безплатни услуги
Забравена парола за хостинг
Условия за хостинг
Проверка на хостинг


Регистрация на риселъри
Управление на риселър сметка
Приходи на риселър
Връзки и банери
Забравена парола за риселъри
Условия за риселъри
Проформа фактура
Забавено плащане


Промоции
Спечелете домейн
$2.00 отсъпка при трансфер
15.00 лева безплатно


Новини
Въпроси
Клиенти
Контакти


SSL сървър